PAGALBA LAIŠKAIS

Rašyk mums

Jei turi sunkumų ir nenori skambinti, parašyk mums laišką ir atsiųsk jį elektroniniu paštu: pagalba@moteriai.lt arba užpildyk apačioje esančią formą.

Rašydamas laišką aiškiau susidėliosi mintis, geriau suprasi savo jausmus. Į laišką atsakysime kuo greičiau, ilgiausiai tai gali užtrukti dvi dienas. Pasistengsime Tave suprasti, įsigilinti į problemą, suteiksime informacijos, kur galima ieškoti tolesnės pagalbos. Pagalba laiškais yra anoniminė ir konfidenciali. Tai reiškia, kad laiškai niekur nebus skelbiami, juos skaitys tik „Pagalbos moterims linijos“ savanorės. Visuomenei mes teikiame tik apibendrintą informaciją apie laiškuose nagrinėjamas problemas: vienatvė, santykiai, smurtas ir kt.

Išdrįsk nebekentėti, rašyk.

Jeigu situacija kelia pavojų Tavo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei – nedelsk, skambink 112.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Parašyti laišką mums galite ir per aukščiau esančią formą, laišką gaus TIK mūsų savanoriai ir atsakys Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir nebus naudojami komercinei ar kokiai kitai veiklai vykdyti.