PAGALBA LAIŠKAIS

Rašyk mums

Jei turi sunkumų ir nenori skambinti, parašyk mums laišką ir atsiųsk jį elektroniniu paštu: pagalba@moteriai.lt

Rašydamas laišką aiškiau susidėliosi mintis, geriau suprasi savo jausmus. Į laišką atsakysime kuo greičiau, ilgiausiai tai gali užtrukti tris dienas. Pasistengsime Tave suprasti, įsigilinti į problemą, suteiksime informacijos, kur galima ieškoti tolesnės pagalbos. Pagalba laiškais yra anoniminė ir konfidenciali. Tai reiškia, kad laiškai niekur nebus skelbiami, juos skaitys tik „Pagalbos moterims linijos“ savanorės. Jei pateiksime laiškų ištraukų visuomenei, pasirūpinsime, kad asmeninė informacija būtų neatpažįstamai pakeista.

Išdrįsk nebekentėti, rašyk.

Jeigu situacija kelia pavojų Tavo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei – nedelsk, skambink 112