PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS PROGRAMA

Specializuotos pagalbos centras dirba su asmenimis, nukentėjusiais arba galėjusiais nukentėti nuo prekybos žmonėmis. Jiems yra teikiama:

 • Socialinė pagalba: tarpininkavimas su kitomis institucijomis, informavimas aktualiais klausimais ir t.t.;
 • Teisinė pagalba: teikiama pirminė teisinė pagalba aktualiais klausimais. Pagalba nemokama.
 • Psichologinė pagalba: akivaizdinės psichologo konsultacijos.

„Prekyba žmonėmis“ reiškia asmens verbavimą, transportavimą, perkėlimą, slėpimą arba priėmimą naudojant grasinimus, jėgą ar kitus prievartos, pagrobimo, apgavystės ar sukčiavimo būdus, naudojantis pažeidžiamumu, duodant ar gaunant pinigus ar gaunant naudą, norint įgauti kito asmens kontrolę, siekiant jį išnaudoti. Išnaudojimas apima išnaudojimą prostitucijai ar kitam seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, vergystei ar panašioms į vergystę veikloms, nelaisvei ar organų pašalinimui ( JTO, 2000).

Rizikos tapti prekybos žmonėmis auka veiksniai?

 • Neturi išsilavinimo, profesijos, dirba mažai apmokamą darbą
 • Skurdi gyvenamoji aplinka, nesutarimai su artimaisiais
 • Neturi nuolatinės gyvenamosios vietos
 • Karo ar kitokie pabėgėliai, nelegalūs migrantai
 • Turi psichikos problemų
 • Turi skolų
 • Nemoka užsienio kalbų
 • Anksčiau patyrė smurtą
 • Nusikalstama praeitis arba ryšiai su nusikalsti linkusiais asmenimis

Kaip atpažinti prekybos žmonėmis auką?

 (pagal J. L. Herman, 2006:167)

Emocijų reguliavimo pokyčiai

 • Nuolatinė disforija (pikta, prislėgta nuotaika, įsitempimas, priekabumas, dirglumas);
 • Pasikartojantys mėginimai nusižudyti;
 • Savęs žalojimas;
 • Pratrūkstantis ar ypač nuslopintas pyktis (kaitaliojasi);
 • Kompulsyvus ar ypač nuslopintas seksualumas (kaitaliojasi).

Sąmonės pokyčiai

 • Trauminių įvykių amnezija (visiškas netekimas atminties) arba hipermnezija (atsiminimų ir ypač jų kiekio padaugėjimas);
 • Laikini disociaciniai epizodai (tarsi tai ne su manim vyksta);
 • Depersonalizacija /derealizacija;
 • Patirties pergyvenimas iš naujo, arba PTSS invazijos simptomų pavidalu, arba nuolatinių apmąstymų forma.

Savęs suvokimo pokyčiai

 • Bejėgiškumo jausmas arba iniciatyvos nebuvimas;
 • Gėda, kaltė, savęs kaltinimas;
 • Susitepimo bei paženklinimo stigma jausmas;
 • Visiško išskirtinumo iš kitų jausmas (g.b. ypatingumas, vienišumas, įsitikinimas, kad niekas kitas nesupranta, arba nežmogiško identiteto priėmimas).

Išnaudotojo suvokimo pokyčiai

 • Neįstengiama nutraukti santykių (dažnai svarstymas, kaip atkeršyti);
 • Nerealistinis absoliučios galios priskyrimas smurtautojui (čia būtinas atsargumas, nes auka įvertina realiau);
 • Idealizavimas ar paradoksalus dėkingumas;
 • Ypatingo ar antgamtiško santykio jausmas;
 • Smurtautojo tikėjimo sistemos arba mąstymo priėmimas.

Santykių su kitais žmonėmis pokyčiai

 • Izoliacija ir atsitraukimas;
 • Artimų santykių iširimas;
 • Vis kito išgelbėtojo nuolatinis ieškojimas (gali kaitaliotis su izoliacija, atsitolinimu nuo žm.);
 • nuolatinis nepasitikėjimas;
 • daug kartų žlugusios pastangos save apsaugoti.

Prasmės sistemų pokyčiai

 • Asmenį palaikančio tikėjimo praradimas;
 • Beviltiškumo ir nevertumo jausmas.

DISRUPT DEMAND projektas

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras bendradarbiauja su Europos organizacijomis, siekiant užkirsti kelią prostitucijos paklausai, projekte Disrupt Demand.

Disrupt Demand is a project designed to support efforts to prevent human trafficking for sexual exploitation by reducing demand for sex, through researching successful strategies involving legal changes, and fostering cooperation among key stakeholders.

Stage 1 of the project – Ezine_1.pdf

Stage 2 of the project – Ezine_2.pdf