VALDYMAS IR DARBUOTOJAI

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įsteigtas 2003 metais. Steigimo tikslas buvo kiek įmanoma prisidėti prie pagalbos teikimo moterims ir vaikams, kenčiantiems nuo smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis bei seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais.

Dalininkai:

  • Klaipėdos universitetas
  • LCC tarptautinis universitetas (Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla),
  • Dalia Puidokienė

Valdyba:

  • Dalia Puidokienė
  • Prof. Dr. Arūnas Acus
  • Prof. Dr. Elvyra Acienė
  • Dr. Zita Šličytė
  • Gina Levickienė

Kontaktų su užsienio partneriais koordinatorėDalia Puidokienė

BuhalterėVirginija Srėbalienė