Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras yra nuo 2003 metų veikianti ne pelno siekianti viešoji įstaiga teikianti kompleksinę pagalbą visuomenės nariams. 

 • VIZIJA: Siekti, kad žmonės jaustųsi socialiai ir psichologiškai saugūs.

 • MISIJA: Teikti socialinę ir psichologinę pagalbą asmenims. 

 • VERTYBĖS: Atsakomybė, lygiavertiškumas, pasitikėjimas, pagarba kitam.

 • TIKSLAI: Padėti moterims ir vaikams, kenčiantiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo. Didint visuomenės sąmoningumą bei lygias moterų ir vyrų teises.

Steigėjai

 • Dr. Dalia Puidokienė

 • Nijolė Pilipavičienė

 •  Klaipėdos universitetas

 • LCC tarptautinis universitetas 

Valdybos nariai

 • Pirmininkas Prof. Dr. Arūnas Acus

 • Prof. Dr. Elvyra Acienė

 • Dr. Dalia Puidokienė

 • Gina Levickienė

 • Jūratė Mažonaitė - Pocienė

 • Olga Kirejeva