Projektas COALESCE

 2021 metų Sausį startavo naujas tarptautinis projektas COALESCE vedamas Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS). Bendradarbiaujant kartu su European Network of Migrant Women Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru, Immigrant Council of IrelandCaritas Cyprus-ΚοινωνίαCyprus Refugee CouncilIROKO OnlusMARTA projektas sieks teikti psichosocialinę, teisinę ir ekonominę paramą ir pagalbą trečiųjų šalių pilietėms, kurios yra nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis bei plėtoti sinergiją ir papildomumą palengvinant poreikių nustatymą, pagalbą ir paramą, bei gerinti specialistų ir praktikų tarptautinį bendradarbiavimą.

Prekyba žmonėmis, didelė problema nerodanti jokių mažėjimo ženklų, išlieka pagrindine grėsme Europos Sąjungoje (ES), kol tuo tarpu  prekyba moterimis ir mergaitėmis seksualinio išnaudojimo tikslais yra plačiausiai paplitusi išnaudojimo forma (Europol, 2018). Nukentėjusios moterys sudaro 77 proc. visų nukentėjusiųjų, o seksualinis išnaudojimas sudaro 65% visų užregistruotų prekybos žmonėmis nusikaltimų (remiantis ES statistika, išskyrus JK duomenis, EC pažangos ataskaita, 2018). Turimoje statistikoje reikalaujama skirti ypatingą dėmesį prekybos moterimis bei seksualinio išnaudojimo problemoms.

Projektą finansuoja: AMIF Fund

Projekto tikslai:

 • Stiprinti moterų TCN VoT integraciją teikiant pagalbą pagal lytį taikant integracijos modelį teisinei ir psichosocialinei pagalbai gauti bei ekonominiam įgalinimui suteikti.

 • Sukurti praktinį darbo priemonių rinkinį, kurį sustiprintų nukentėjusių moterų indėlis ir specializuotos žinios bei rekomendacijos dėl tvaraus ES gairių ir priemonių, darančių įtaką tarnybų darbui atsižvelgiant į lytį.

 • Skatinti atitinkamų veikėjų nacionalinius ir tarpvalstybinius mainus apie naudą ir
  įsipareigojimą GESIM. Puoselėti bendradarbiavimo metodus, kurie būtų naudingi nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis moterims.

Projekto uždaviniai:

 • 4 „Mind - the - Gap“ ataskaitos, kuriose identifikuojami ir suskirstomi kiekvienos šalies poreikiai informuoti su lytimi susijusių turimų priemonių.

 • Į vieną nukentėjusį asmenį orientuotas vieningas konkrečios lyties / konkretaus nukentėjusio asmens integracijos modelis (GESIM), pritaikytas 6 kalbomis / nacionaliniais kontekstais.

 • Įgyvendinimo vertinimo ataskaitos apie GESIM integracijos modelių įgyvendinimą.

 • Įstatymų apžvalgos, kuriose bus pateiktos pagrindinės išvados ir rekomendacijos iš projekto
  veiklų, apimant balsus ir istorijas iš TCN nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis moterų VoT.

 • Plačiai paplitusi tarptautinė sklaida per internetinę veiklą ir platformas. Tai apims
  socialinių medijų tinklų („Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“) kūrimą projektui bei projekto ir jo veiklos reklamavimą kiekvieno partnerio organizacijos internetinėje svetainėje bei socialinių medijų tinkluose.

 • Komunikacijos veikla nacionaliniu lygiu, įskaitant nacionalinius abipusio mokymosi seminarus ir
  apskritojo stalo diskusijas.

 • Briuselyje vyksiantis Europos komunikacijos renginys, skirtas plėtoti papildomą partnerių, ES institucijų ir ne tik potencialą. Tai taip pat padės maksimaliai išplėsti projekto veiklos komunikaciją ir sklaidą tarptautiniu mastu.
   

Projekto tikslinės grupės:

 • Trečiųjų šalių moterys ir merginos nukentėjusios nuo seksualinio išnaudojimo ar prekybos žmonėmis ar galimai galėjusios patekti į seksualinį išnaudojimą ir prekybą žmonėmis.

 • Įstatymų formuotojai ir atitinkami suinteresuotieji subjektai ES ir nacionaliniu lygiu, atsakingi už ES kovos su prekyba žmonėmis ir migracijos bei integracijos politiką.

 • Paramos nukentėjusiems asmenims organizacijos visoje ES.

 • Profesionalai, dirbantys VoT nukentėjusių asmenų apsaugos ir prieglobsčio srityje.


 

Coalesce Logo - Colour-06.png
amif_logo_edited.png
KSPPC_edited.png
ENoMW-Logo-small_edited.png
Mediterranean-Institute-of-Gender-Studie
1200px-Immigrant_Council_of_Ireland_logo
web-logo.jpg
marta_log_edited.png
CyprusLogo-300x100_edited.png
irokologonew-1_edited.png