BENDRAVIMAS LYGU BENDRADARBIAVIMAS

Sausio pabaigą vainikavo mūsų centro darbuotojų ir Klaipėdos probacijos tarnybos atstovų susitikimas, beje, jau antras per šį mėnesį. Intensyviose dviejose diskusijų sesijose siekėme apibendrinti ir užtvirtinti bendradarbiavimo gaires bei iškelti klausimus, kurie yra ir, tikėtina, ateityje bus labai svarbūs ne […]

SAVANORIAI LAUKIAMI KLAIPĖDOJE

Prieš pradedant savanorišką veiklą Klaipėdos Pagalbos Moterims Linijoje, mes paruošiame ir apmokiname savanorius teikti emocinę paramą telefonu arba laiškais moterims nukentėjusioms nuo smurto ir kitiems asmenims išgyvenantiems sunkumus. Savanoriams nebūtinas specialus išsilavinimas ar darbo patirtis. Šiuo metu registruojame naujus savanorius […]