ABOLIUCIONISTAI PRIEŠ PROSTITUCIJĄ

CAP International – tai aboliucionistų prieš prostituciją koalicija (Coalition for the Abolition of Prostitution), kuri veikia kaip advokacijos mechanizmas nevyriausybinių organizacijos priešaky ir kaip globalių pokyčių prekybos žmonėmis problemoje iniciatorius.

Fundamentalus CAP International tikslas yra palaikyti 1) pažangių vidaus teisės aktų priėmimą ir įgyvendinimą ir 2) išdirbti tarptautinius standartus, kurie sustiprina organizacijų pastangas:

  • kovojant su seksualine moterų ir merginų eksploatacija;
  • teikiant efektyvias apsaugos, palaikymo ir pasitraukimo iš prostitucijos paslaugas asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir/ar seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais;
  • įgalinant bei stiprinant teikiančias pagalbą organizacijas.

Dvidešimt aštuoni CAP International nariai teikia tiesioginę pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais, Europos šalyse, Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje, Viduriniuose Rytuose ir Afrikoje. Mūsų nariai dirba su, arba yra įsteigtos prostituciją “išgyvenusių” asmenų.

CAP International suteikia savo nariams galimybę inicijuoti pažangias teisines reformas savo šalyse ir būti išklausytoms tarptautiniu mastu.

Mūsų Generalinė Asamblėja ir Valdyba į organizaciją priima tik išrinktus atstovus. Kaip tapti CAP International nariais? Galime pasidžiaugti, kad CAP International –  tai tarptautinė organizacija, kuriai veiksmingai vadovauja jos nacionalinės NVO narės.

CAP International nariai formuoja savo veiklos politiką, grindžiant ją penkiais pagrindiniais principais:

  • Asmenų, įtrauktų į prostituciją, veiklos dekriminalizavimas;
  • Apsaugos, paramos ir pasitraukimo iš prostitucijos galimybių užtikrinimas asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir/ar seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais;
  • Visų prekybos žmonėmis organizatorių, sutenerių bei sekso pirkėjų baudžiamumas;
  • Veiksmų, susijusių su sekso pirkimu, kriminalizavimas;
  • Specialistų rengimas, prevencijos priemonių vystymas ir jaunimo švietimas.

Mūsų svetainėje galite susipažinti su CAP International 2018 metų veiklos ir finansine ataskaitomis.