APIE MUS

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras – tai ne pelno siekianti viešoji įstaiga, teikianti paslaugas visuomenės nariams. Centras inicijuoja socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą vietos gyventojams, skatina ir remia savanorišką socialinę veiklą, remia socialinius, sveikatos apsaugos, mokslo, švietimo ir kultūros projektus, skatina ir įgyvendina vaikų ir moterų prievartos prevenciją, dirba su savižudybių ir psichologinių krizių, narkomanijos, nusikalstamumo, skurdo prevencija, intervencija bei postvencija, teikia paramą besisteigiančioms ir panašų darbą dirbančioms organizacijoms, ugdo bei skatina bendruomeninio gyvenimo įgūdžius ir pilietinės atsakomybės augimą.

CENTRO VIZIJA — siekti, kad žmonės jaustųsi socialiai ir psichologiškai saugūs dvasiškai harmoningoje visuomenėje.

CENTRO MISIJA — tenkinti asmenų bei šeimų socialinės apsaugos bei psichinės sveikatos poreikius, užtikrinant profesionalų ir savanorių pagalbą, ugdant pilietinę atsakomybę bei bendruomeninio gyvenimo įgūdžius.

PAGRINDINIS CENTRO TIKSLAS — tenkinti asmenų bei šeimų socialinės apsaugos ir psichinės sveikatos reikmes, įgyvendinant platų socialinės bei psichologinės pagalbos, mokymo ir prevencinių programų spektrą, užtikrinant socialinio darbo savanorių ir profesionalią paramą.

CENTRO VERTYBĖS tai pamatiniai principai, kuriais remiantis, dirba mūsų Centras:

atsakomybė

kompetencija

pagarba

bendradarbiavimas

Mūsų Centre dirba psichologai, į kuriuos galima kreiptis dėl konsultacijų gyvenimiškų sunkumų atvejais. Taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, teikiame teisines konsultacijas.

Daugiau apie Centro vykdomas veiklas.