KAS GALI PATEIKTI Į PREKYBOS ŽMONĖMIS PINKLES?

Čia rasi sąrašą aplinkybių, kurios rodo, kad Tu gali tapti prekybos žmonėmis auka. Sąrašas yra labiausiai tikėtinas, tačiau negalutinis. Tu negali būti užtikrinta (-s), kad kažkuriuo gyvenimo momentu nebusi apgauta (-s), kad Tavo nuoširdžiu pasitikėjimu ar stipraus prieraišumo jausmu nebus pasinaudota, įtraukiant Tave į išnaudojimo pinkles.

Pastarųjų metų įvykiai rodo, jog nusikaltėliai pakeitė savo elgesį: jie praleidžia daug laiko, megzdami santykius su būsimomis aukomis, stengiasi tapti artimais ir reikalingais.

Į nusikalstamą prekybos žmonėmis tinklą Tave gali įtraukti naujas dėmėsingas pažįstamas, Tavo mylimas žmogus, senas draugas ir daugelis kitų asmenų, kuriais Tu pasitiki. Jie viską žino apie Tave, apie Tavo šeimą, ir lengvai gali tuo pasinaudoti, šantažuojant Tave, priverčiant daryti tai, ko Tu nenori ar bijai.

Nesutik aklai vykti į užsienį “skinti obuolių” ar “dirbti modeliu”. Sužinok daugiau apie būsimą darbą, pasidomėk savo “artimo asmens” bendravimo ratu, užsiėmimais. Jei nors kiek abejoji jo/jos žodžiais, nenumok ranka į nuojautą, patikrink, ar neklysti – tai Tavo gyvenimas, neleisk kitiems jo sugriauti…

Paieškok savo situacijos šiame sąraše ir susimąstyk, ar tinkamai vertini save:

 • Gyveni skurdžioje aplinkoje, patiri nesutarimus su artimaisiais;
 • Anksčiau jau esi susidūrusi (-ęs) su smurtu: tėvų ar savo šeimoje;
 • Tu ir/ar Tavo draugai arba patys vykdote nusikaltimus, arba bendrauja su nusikaltėliais;
 • Pabėgai iš namų ir/ar neturi nuolatinės gyvenamosios vietos;
 • Esi arba jautiesi vieniša (-as);
 • Ne visuomet esi pajėgi (-us) kontroliuoti savo veiksmus, įgeidžius, nuotaikas ir kt.: pavyzdžiui, pasielgi nepagalvojusi (-ęs) apie pasekmes, dėl ko dažnai tenka gailėtis;
 • Esi linkusi (-ęs) rizikuoti, įsivelti į nemalonumus;
 • Turi skolų, kurių negali grąžinti, arba Tavo artimas žmogus prasiskolina ir prašo Tavo pagalbos (arba siūlo “atidirbti už jo/jos skolas”);
 • Nemoki užsienio kalbų, bet vis tiek tikiesi be sunkumų susirasti darbą užsienyje;
 • Neturi išsilavinimo, profesijos, nedirbi visai arba dirbi mažai apmokamą darbą ir turi nepamatuotų svajonių praturtėti.
 • Patiri kitokias problemas, kurios verčia Tave arba niūriai, arba pernelyg naiviai žvelgti į ateitį…

Jei bent kuris iš šių punktų atitinka tai, ką šiuo metu išgyveni, ir Tavo aplinkoje atsirado “optimistiškai” nuteikiančių pasiūlymų “užsidirbti be problemų”, sustok ir pamąstyk! Prostitucijos, priverstinio darbo ar privesrtinio nusikaltimų vykdymo paveikti žmonės sunkiai grįžta į įprastą gyvenimą. Sakoma, kad seksulinis išnaudojimas ar bet kokia “vergiška” veikla paveikia žmogaus smegenys ne mažiau, nei karo metu patiriamas siaubas: grįžti atgal įmanoma, bet kelias sunkus, daug kas juo eidamas, paslysta – grįžta į prostituciją, vartoja alkoholį ir narkotikus. Dažnam gyvenimas baigiasi liūdnai. Geriau jau išvengti tokių sunkumų, negu stengtis ištaisyti “neištaisomą žalą”. Būk atidi (-us) savo pasirinkimams, neieškok lengvų kelių, kurie gali tapti keliais į tikrą pragarą…