MES KOVOJE SU IŠNAUDOJIMU

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras Kovos su diskriminacija prieš moteris komiteto sekretoriatui (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – sutr. CEDAW) pateikė savo pastabas dėl seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais situacijos Lietuvoje bei paruošė rekomendacijas, kurių pagrindinis tikslas yra pasitraukimo iš prostitucijos programos sukūrimas.

Mūsų organizacija kreipėsi į CEDAW su pasiūlymu palaikyti mūsų poziciją ir bei paspartinti problemos sprendimo paieškas mūsų šalyje:

  • Prostitucijai išnaudojami asmenys iki šiol Lietuvos teisinėje sistemoje traktuojami kaip nusikaltėliai, tačiau jiems turi būti sukurtos išeities programos, įskaitant psichologinę pagalbą, teisines konsultacijas bei padedamos rasti buvimo prostitucijoje alternatyvos. Valstybės pareiga yra apsaugoti labiausiai pažeidžiamus piliečius. Mūsų įstatymai neturėtų bloginti nukentėjusiųjų, kurie jau patyrė daug smurto gyvenime, situacijos.
  • Tie, kurie organizuoja ar palaiko šią pelningą veiklą, turi būti baudžiami arba baudžiami griežčiau, negu numato mūsų įstatymai. Įvairios “seksualinių paslaugų” įsigijimo formos turi būti netoleruotinos ir baudžiamos. Tikiu, kad pavyks pasekti tų šalių pavyzdžiu, kur įstatymai aiškiai draudžia pirkti seksualinį aktą. Taip vadinamo „Šiaurės modelio“ taikymas parodė, kad prekybos žmonėmis srautai mažėja. Prekiautojai “gyvomis prekėmis”, turintys tikslą pasinaudoti kitu asmeniu, ieško jų tikslams įgyvendinti palankių bei pelningų rinkų. Ten, kur taip vadinamų “seksualinių paslaugų” įsigijimas yra draudžiamas, kur nebus galima užsidirbti pinigų, jiems nebus įdomu.

Kreipimosi tekstas anglų kalba