MES KOVOJE SU IŠNAUDOJIMU

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras Kovos su diskriminacija prieš moteris komiteto sekretoriatui (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – sutr. CEDAW) pateikė savo pastabas dėl seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais situacijos Lietuvoje bei paruošė rekomendacijas, kurių pagrindinis tikslas … Tęskite MES KOVOJE SU IŠNAUDOJIMU skaitymą