PAGALBA LAIŠKAIS

Rašyk mums

Jei turi sunkumų ir nenori skambinti, rašyk laišką Pagalbos moterims linijai ir siųsk jį elektroniniu paštu: pagalba@moteriai.lt arba užpildyk apačioje esančią formą.

Rašydama(-s) laišką aiškiau susidėliosi mintis, geriau suprasi savo jausmus. Į laišką atsakysime kuo greičiau, ilgiausiai tai gali užtrukti vieną dieną. Pasistengsime Tave suprasti, įsigilinti į problemą, suteiksime informacijos, kur galima ieškoti tolesnės pagalbos, jei to paprašysi. Pagalba laiškais yra anoniminė ir konfidenciali. Tai reiškia, kad laiškai niekur nebus skelbiami, juos skaitys tik „Pagalbos moterims linijos“ savanoriai. Visuomenei mes teikiame tik apibendrintą informaciją apie laiškuose nagrinėjamas problemas: vienatvė, santykiai, smurtas ir kt.

Pagalba yra, rašyk!

Jeigu situacija kelia pavojų Tavo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei – nedelsk, skambink 112.

Parašyti laišką mums galite ir per šią formą, laišką gaus TIK mūsų savanoriai ir atsakys Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir nebus naudojami komercinei ar kokiai kitai veiklai vykdyti.