PREKYBA ŽMONĖMIS ĮSTATYMUOSE

Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse yra keli įstatymai, kuriuose apibrežiama prekybą žmonėmis ir numatomos sankcijos, vykdant nusikalsatamas veikas, patenkančias po šiuo reiškinu. Kviečiame susipažinti: 1. Tas, kas pardavė, pirko, kitaip perleido ar įgijo, verbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje žmogų panaudodamas fizinį … Tęskite PREKYBA ŽMONĖMIS ĮSTATYMUOSE skaitymą