Projektai

Šiuo metu vykdomi projektai:

Projektas "Moterys ir vaikai - saugūs jų mieste/Women and Children – Safe in their City" (Nr. LLI-392)

Mūsų centras kartu su Liepojos Centrs Marta, Liepojos savivaldybės socialiniu skyriumi ir Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės centru įgyvendina projektą Moterys ir vaikai - saugūs jų mieste/Women and Children – Safe in their City (Nr. LLI-392) pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Šiuo projektu siekiama sumažinti smurtą artimojoje aplinkoje. Projekto metu bus analizuojamos, pristatomos bei tobulinamos paramos ir konsultavimo paslaugos moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Šios paslaugos bus grindžiamos tarpdisciplininiu komandiniu darbu, kuomet socialinis darbuotojas, teisininkas ir psichologas dirbs kaip komanda, kad padėtų aukai nutraukti smurtinius santykius ir pradėti gyvenimą be smurto, dalinantis Latvijos ir Lietuvos NVO ir savivaldybių tarybų žiniomis ir patirtimi.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projektas „ES paramos iniciatyvų, skirtų pagalbai, rezultatų ir galimybių sklaida” Nr. 12.0.1.-CPVA-K-204-01-0032

Projekto tikslas: skatinti gyventojus domėtis psichosocialinėje srityje vykdomais projektais, keisti gyventojų nuostatas į nemokamos viešųjų įstaigų teikiamų socialinių bei psichologinių paslaugų teikimą ir skatinti aktyvesnį įsitraukimą į savanorišką veiklą.

Projekto aprašymas: 

Projektas skirtas visiems, besidomintiems pagalbos (socialinės ir psichologinės) galimybėmis (pavyzdžiui, nukentėjusiems nuo smurto, prekybos žmonėmis aukoms ir kt.), asmenims, kurie naudojasi emocinės paramos linijų, tame tarpe ir Pagalbos moterims linijos, paslaugomis, ir asmenims, kurie yra tiesiogiai susiję ir/arba galintys suteikti pagalbą ar informaciją apie pagalbos galimybes.

Rengiant projektą, buvo orientuojamasi į duomenis, kad tikslinės auditorijos asmenys neturi pakankamo priėjimo prie informacijos apie vykdomus projektus, jų siekiamus tikslus, numatomus ir jau turimus rezultatus, dėl to mažėja jų įsitraukimas ir pasitikėjimas tiek nevyriausybinių organizacijų veikla, tiek ir Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis. Dėl šios priežasties siekiama parengti ir įgyvendinti nuoseklią viešinimo kampaniją, kurios metu būtų panaudotos skirtingos viešinimo priemonės, kurių pagalba pasiektos tikslinės grupės bei padidintas jų įsitraukimas į bendruomenines veiklas galimybės.

Numatomi projekto rezultatai:

  1. Sukurtas vienas vaizdo klipas (ne mažiau kaip 15 sek.) ir išplatintas internete, socialiniuose tinkluose bei viešojo transporto informaciniuose terminaluose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose. Transporto terminaluose bus transliuojami ne trumpiau nei 4 savaites.
  2. Sukurtos 3 radijo laidos, kurios bus transliuojamos radijo stotyse, turinčiose nacionalinio transliuotojo statusą.
  3. Sukurti 6 TV reportažai, kurie bus transliuojami regioninės televizijos programose.
  4. Suorganizuoti trys informaciniai renginiai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 210 dalyvių (Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune).

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

Projekto rezultatai:

  1. Sukurtas vienas vaizdo klipas ir išplatintas internete, socialiniuose tinkluose bei viešojo transporto informaciniuose terminaluose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose.
  2. Sukurtos 3 radijo laidos, kurios bus transliuojamos radijo stotyse, turinčiose nacionalinio transliuotojo statusą.
  3. Sukurti 6 TV reportažai, kurie bus transliuojami regioninės televizijos programose.
  4. Suorganizuoti trys informaciniai renginiai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 210 dalyvių (Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune).

 

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI