PROJEKTAS DISRUPT DEMAND

“Disrupt Demand” (angl. Sužlugdyti paklausą) – tai tarptautinis projektas, kurio tikslas – sustabdyti seksualinių paslaugų paklausą, nukreipiant teisėsaugos institucijų žvilgsnį į klientų, besinaudojančių seksualinėmis paslaugomis, nebaudžiamumą, nors būtent jie yra pagrindiniai prostitucijos “vartotojai” ir dėl jų egzistuoja ši taip vadinama “paslauga”.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, kartu su partneriais – Airijos Imigrantų taryba (Immigrant Council of Ireland), Feminizmo ir žmogaus teisių institutas (Institute for Feminism & Human Rights), Judėjimas prieš landynes (Mouvement du Nid), Lyčių studijų Viduržemio jūros institutas (Mediterranean Institute of Gender Studies) ir Asociacija „Išeiti iš prostitucijos“ (Exit-pois prostituutiosta ry) – 2016–2018 metais įgyvendina projektą „Kampanijų strategijos tyrimas valstybėse narėse, siekiant pristatyti teisines priemones, kuriomis neskatinama paklausa sekso prekybai“ (Sužlugdyti Paklausą) („Study examining campaign strategies in Member States to introduce legislative measures to discourage demand for sex trafficking“ (DISRUPT DEMAND)) Nr. HOME/2015/ISFP/AG/THBX/8417, kurio tikslas – ištirti kampanijų, pristatančių teisines priemones, strategijas valstybėse narėse, kuriomis valstybėse neskatinama paklausa sekso prekybai.

Disrupt Demand is a project designed to support efforts to prevent human trafficking for sexual exploitation by reducing demand for sex, through researching successful strategies involving legal changes, and fostering cooperation among key stakeholders.

Stage 1 of the project – Ezine_1.pdf

Stage 2 of the project – Ezine_2.pdf

Stage 3 of the project – Ezine_3.pdf