Projektas „Women and Children – Safe in their City“ (Nr. LLI-392) – Pirkimai įvyko

Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (toliau KSPPC), įgyvendindamas pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą projektą „Women and Children – Safe in their City“ (Nr. LLI-392), organizuoja projekto finansinės kontrolės paslaugų, t.y. išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo atlikimo įkainio apklausą.
Perkančioji organizacija, atlikdama apklausą, nepaskelbdama skelbimo apie sutartį, įgyvendina Paslaugų įsigijimą elektroninėmis priemonėmis.
Pirkimas įgyvendinamas elektroninėmis priemonėmis, pasiekiamas elektroniniu paštu kmn@moteriai.lt ir www.moteriai.lt. Visi tinkami konkurso dalyviai gali dalyvauja viešųjų pirkimų procedūroje.

Informacija apie pirkimą

Trumpas projekto vertinimo aprašymas

Šiuo projektu siekiama sumažinti smurtą šeimoje Liepojoje ir Klaipėdoje. Projekto metu bus pristatomos bei tobulinamos paramos ir konsultavimo paslaugos moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje. Šios paslaugos bus grindžiamos tarpdisciplininiu komandiniu darbu, kuomet socialinis darbuotojas, teisininkas ir psichologas dirbs kaip komanda, kad padėtų aukai nutraukti smurtinius santykius ir pradėti gyvenimą be smurto, dalinantis Latvijos ir Lietuvos NVO ir savivaldybių tarybų žiniomis ir patirtimi.

Perkančioji organizacija

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Smilcių g. 6, LT-92276 Klaipėda (reg.adr.)

El. paštas: kmn@moteriai.lt

WEB: www.moteriai.lt

Pasiūlymo galiojimo terminas: iki 2018 m. rugpjūčio 14 d., 12 val. 00 min.

Paskelbimo data: 2018 m. rugpjūčio 8 d.

Pridedama informacija

1. Techninė užduotis dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto tikrintojo paslaugos pirkimo, 14 lapų.

2. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos tikrintojui, 6 lapai.

3. Pasiūlymas dėl projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo atlikimo, 2 lapai.

Įsakymas dėl Interreg projekto tikrinimo