SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRAS

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą (2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1425), veikia kaip Specializuotos pagalbos centras ir aptarnauja Klaipėdos miesto, Palangos ir Neringos gyventojus, kurie susiduria su smurtu artimoje aplinkoje.

Kaip nurodyta LR Apsaugos nuo smurto įstatyme, Specializuotos pagalbos centras – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

2018 m. spalio 9 d. 17 moterų nevyriausybinių organizacijų, visoje Lietuvoje atliekančių Specializuotos pagalbos centrų funkcijas ir teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, pasirašė Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos steigimo sutartį.

Asociacijos nariai, pasitelkdami ilgametės darbo patirties smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje dėka sukauptas žinias ir suvienydami pastangas, sieks:

  • Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris ir smurtui šeimoje,
  • Užtikrinti tolydžią Specializuotos pagalbos centrų tinklą sudarančių organizacijų institucinių gebėjimų plėtrą, garantuoti smurtą ir prievartą šeimoje patiriantiems asmenims vienodą specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę;
  • Atstovauti asociacijos narių interesus valstybės institucijose, skatinti jų iniciatyvas, remiantis ekspertinėmis žiniomis, palaikyti nuolatinį dialogą su visuomene;
  • Koordinuotai vykdyti konsultacinę, patariamąją (lobistinę) veiklą, aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, siekiant užtikrinti visų moterų diskriminacijos formų, įskaitant su lytimi susijusio smurto įveikimo, panaikinimą.

Projektas yra finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų. 

KAIP MES DIRBAME?

Teikiame šias paslaugas:

  • Psichologinę pagalbą, įveikiant kritinę situaciją;
  • Socialinę pagalbą, konsultuojant klausimais, susijusiais su sunkumais, patiriamais dėl smurto sukeltų padarinių;
  • Pagalbą, nukreipiant į kvalifikuotus teisininkus-savanorius;
  • Tarpininkavimo paslaugas, kreipiantis į susijusias institucijas;
  • Individualias konsultacijas darbo praradimo ar keitimo klausimais.

Visa teikiama pagalba yra kvalifikuota ir konfidenciali.