RĖMĖJAI

 

Mūsų Centro vykdomų programų veikla yra finansuojama iš skirtingų šaltinių:

Specializuotas pagalbos centras

Kaip nurodyta LR Apsaugos nuo smurto įstatyme, Specializuotos pagalbos centras (toliau SPC) – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai. SPC veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

Pagalbos moterims linija

Pagalbos moterims linija, kaip ir daugelis kitų Lietuvoje veikiančių emocinės paramos tarnybų, priklauso LEPTA (Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija). Asociacijos veikla didžiąja dalimi yra finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšų.

Palaikyti linijos veiklą padeda įvairūs privatūs ir juridiniai vienetai, kurie aukoja lėšas. 2 proc. gyventojų pajamų taip pat prisideda prie veiklos vystymo.

Prieš prekybą žmonėmis programa

 

KSPPC PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 2003-2010