Prieš prekybą žmonėmis programa

Prieš prekybą žmonėmis.gif

 Mūsų organizacija nuo 2003 metų vykdo Prieš prekybą žmonėmis programą ir teikia pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis:

 • Socialinė pagalba: tarpininkavimas su kitomis institucijomis, informavimas svarbiais klausimais ir kt.

 • Teisinė pagalba: teikiama pirminė teisinė pagalba aktualiais klausimais.

 • Psichologinė pagalba: akivaizdinės psichologų ar psichoterapeutų konsultacijos.

2_20210103_175447_0001.png

Kas yra Prekyba žmonėmis?

Prekyba žmonėmis, tai žmonių verbavimas, transportavimas, perkėlimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Tai kito asmens išnaudojimas prostitucijai, priverstiniam darbui ar paslaugom, vergovei, tarnystei (JTO, 2000).

Prekybos žmonėmis formos:

 • Seksualinis išnaudojimas

 • Vergovė (išnaudojimas fiziniame darbe)

 • Išnaudojimas nusikaltimų vykdymui

 • Prekyba organais

 • Priverstinės santuokos

 • Elgetavimas

 • Vaikų pornografija

 • Moterų išnaudojimas surogatinei motinystei

 • Vaikų išnaudojimas kariuomenėse ir kt.