Mūsų vykdomi projektai

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įgyvendina vietinius ir tarptautinius projektus žmogaus teisių, pagalbos moterims, smurto prevencijos bei kovos su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu srityse.

 PROJEKTAS 

"TU GALI"

Skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą Pagalbos moterims linijos savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau prieinamą emocinę paramą.

 PROJEKTAS 

"ŽMOGUS ŽMOGUI ŽMOGUS"

Skirtas gerinti nukentėjusiųjų nuo smurto lyties pagrindu apsaugą, reglamentuoti tos pačios lyties porų santykius bei didinti visuomenės supratimą ir atsaką į neapykantos nusikaltimus, pasitelkiant tarptautinių žmogaus teisių (ŽT) stebėseną, advokaciją ir visuomenės informavimą

 PROJEKTAS 

"STABDYK DABAR!"

#StabdykDabar! vienija Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir 4 aktyvių moterų organizacijų pajėgas ir resursus siekiant didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.  

 TARPTAUTINIS PROJEKTAS 

"KARTU UŽ
EUROPĄ BE PROSTITUCIJOS"

Tarptautinis Brussell's Call projektas -  kampanija jungiantis įvairių šalių organizacijas priklausančias Europos Moterų Lobistinei organizacijai (org. EWL) ir skirtas kurti kampaniją kovojančią su seksualiniu išnaudojimu, kuri pasiektų šių šalių visuomenes bei politikus bei padėtų keisti požiūrį ir įstatymus seksualinio išnaudojimo problemoje.

 TARPTAUTINIS PROJEKTAS 

"COALESCE"

Tarptautinis projektas jungiantis įvairias šalis, skirtas integruoti moterų  migrančių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis dėl seksualinio išnaudojimo ir prievartos, įgalinimą teisinei, psichosocialinei ir ekonominei pagalbai.

 PROJEKTAS "Pagalba vyrams - nelik vienas!"

Pagalba vyrams - nelik vienas! projektas prasidėjęs dar 2020 metų rudenį kviečia atkreipti dėmesį į vyrų emocinę sveikatą bei suteikti galimybę vyrams gauti nemokamą telefoninę pagalbą išgyvenantiems įvairius sunkumus.