Mūsų vykdomi projektai

PROJEKTAS "TU GALI"

Skirtas skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą Pagalbos moterims linijos savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau prieinamą emocinę paramą.

PROJEKTAS

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.

PROJEKTAS

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.