Mūsų vykdomi projektai

 PROJEKTAS 

"TU GALI"

Skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą Pagalbos moterims linijos savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau prieinamą emocinę paramą.

PROJEKTAS

"ŽMOGUS ŽMOGUI ŽMOGUS"

Skirtas gerinti nukentėjusiųjų nuo smurto lyties pagrindu apsaugą, reglamentuoti tos pačios lyties porų santykius bei didinti visuomenės supratimą ir atsaką į neapykantos nusikaltimus, pasitelkiant tarptautinių žmogaus teisių (ŽT) stebėseną, advokaciją ir visuomenės informavimą

PROJEKTAS "STABDYK DABAR!"

#StabdykDabar! vienija Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir 4 aktyvių moterų organizacijų pajėgas ir resursus siekiant didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.